חברת מגיאר טק בע"מ &  א.ל.נ. מכשור ובקרה,

מספקות שירותי ייעוץ,
תחזוקה ושיפוץ בתחום המכשור והבקרה בארץ ובעולם.

   
 

  שיפוץ, שיקום והסבת שסתומי בקרה
  מכירת שסתומי בקרה מחודשים
  כיול מכשירים

  ייעוץ ותכנון טכני ותעשייתי

  נציגות בלעדית בישראל

                 :HYDRO-THERMAL LTD

  המובילים בהנדסת מערכות לחימום נוזלים

    ועוד...